Koltex OÜ pakub järgnevaid teenuseid

 • Soojatrasside sh. eelisoleeritud ja tehnoloogiliste torustike ehitus
 • Surveseadmete ja- torustike paigaldus ja remont
 • Katlamajade ehitus ja rekonstrueerimine
 • Soojussõlmede ehitamine
 • Soojusvahetite paigaldus
 • Küttesüsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine
 • Keevitus ja torutööd atesteeritud keevitajatega
 • Sanitaartehnilised tööd
 • Küttetorustike ja seadmete isolatsioonitööd
 • Metallkonstruktsiooonide valmistamine ja paigaldamine
 • Projekteerimine
 • Konsultatsioon ja nõustamine

Eelnimetatud teenuseid pakume üle kogu Eesti