Kolmtex OÜ asutati 2007. aastal eelnevalt tegutsenud struktuuride ja töötajate baasil, kellel on vastavad erialased teadmised ja kogemused. Ettevõtte põhitegevuseks on soojatrasside, katlamajade, soojussõlmede ja küttesüsteemide ehitus- ja remonditööd ning projekteerimine. Oma teenuseid pakume nii tsiviil-, äri- kui ka tööstusvaldkonnale.

Ettevõtte töötajad omavad oma erialal pikaajalist töökogemust ning kvalifikatsiooni nõudvate tööde teostamiseks vajalikke teadmisi, pädevus- ja kutsetunnistusi ning sertifikaate. Kõikide tööde teostamiseks omame vastavaid registreeringuid Majandustegevuse registris http://mtr.mkm.ee/

Vastavalt erialale täiendame pidevalt oma teadmisi ja oskusi, mille tulemusena suudame kliendiga saavutada parima koostöö ja lahendused. Selle aluseks on kvaliteedikindlus, mis peegeldub ressursside oskuslikus kasutamises ja ootuspärases tulemuses. Head ja usaldusväärset partnerit iseloomustab oskus arvestada kliendi soovide ja võimalustega. Ettevõtte personali pikaajaline kogemus soojustehniliste tööde teostamisel on olnud aluseks stabiilselt tegutsevale ettevõttele.

Kolmtex OÜ pakub klientidele nii üksik kui ka terviklikke soojustehnilisi töid, alates projekteerimisest kuni nn. “võtmed kätte” lahenduseni. Loomulikult pakume klientidele ka nõustamist ja konsultatsiooni, mille tulemusena leiame kindlasti kaasaegse ja asjakohase lahenduse. Kõigile meie poolt teostatud töödele anname garantii ning peale tööde teostamist pakume ka vajadusel järelhooldust. Teeme koostööd suuremate soojus- ja sanitaartehnika seadmete ja materjalide tarnijatega, mis tagab paindliku ja laia tootevaliku.

Peame väärtuslikuks häid suhteid kliendiga ka peale tööde teostamist.

Meeldivat koostööd soovides!
Kolmtex OÜ meeskond