Kolmtex OÜ poolt teostatud projektid

2019

Ülenurme aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud 2 veekatelt Kalvis 950M-1 koguvõimsusega 1,9 MW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h)
Tõrvandi aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud 2 veekatelt Kalvis 950M-1 koguvõimsusega 1,9 MW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h)
Võnnu aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h)
Stora Enso AS Imavere saeveski – biokütuse katla KPA-Unicon tuhakraabi remonttööd
Sauga aleviku Hirvela – ridaelamute soojussõlmede ehitamine
Aruküla aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 950M-1 võimsusega 1 MW ja biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h ning õliküttel reservkatel võimsusega 2,5 MW)
Raasiku aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja püstitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW ja biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h ning õliküttel reservkatel võimsusega 1 MW)

2018

Sauga aleviku – biokütuse katla võimsusega 0,99 MW paigaldustööd
Sauga aleviku Hirvela – ridaelamute soojussõlmede ehitamine
Puidukoda OÜ – tootmishoone küttesüsteemi projekteermis- ja ehitustööd (segamissõlmed, soe tarbevesi, õhkküte, radiaatorküte, veetöötlus-pehmendus)
Käina Spordikeskuse – õlikütte katla ja põleti võimsusega 290 kW paigaldamine
Valmos OÜ – palgileotusvanni soojussõlme ja torustiku ehitamine
Paldiski linna – biokütuse veekatla võimsusega 7,3 MW projekteerimis- ja remonttööd
Harku aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 160 m3/h)
Haiba aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1 võimsusega 320 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 160 m3/h)
Türi linna Tehnika tn. – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatlad Justsen Argus Flex 19 võimsusega 2 MW ja Kalvis 950M-1 võimsusega 1 MW ning lisaks 2 kpl. biokütuse ümberlaadimise süsteemi PST tootlikusega 250 m3/h)
Türi linna Vabriku tn. – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatlad Justsen Argus Flex 21 võimsusega 3 MW ja Kalvis 950M-1 võimsusega 1 MW ning lisaks 2 kpl. biokütuse ümberlaadimise süsteemi PST tootlikusega 250 m3/h)
Eramu Raplamaal – paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 19,5 kW

2017

Valmos OÜ – termaalõli-vesi 3 MW soojussõlme ja soojustorustiku ehitamine
Kekkila turbatööstuse – kütteõli konteinerkatlamaja ja soojustrassi ehitustööd
Kanepi Gümnaasiumi – lahtise süsteemiga soojussõlme ümberehitamine (STV+küte)
Taagepera Lossi – halupuu katel asendatud automaatse kütteõli katlasüsteemiga
Kanepi aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja püstitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 500M-1 võimsusega 500 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem PST 120 m3/h)
Tavern Peetri Toll Paldiski linn – paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA 45, akupaak V=1 m3, 2-süsteemne STV boiler V=400 l ja segamissõlmed.
Tõrva linna Riiska kaugküttepiirkonna – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud 2 veekatelt Kalvis 950M-1 koguvõimsusega 2 MW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem PST tootlikkusega 120 m3/h)
ASB Greenworld Eesti OÜ – kütteõli konteinerkatlamaja, tootmishoone õhkküttesüsteemi ja maaaluse soojustorustiku projekteerimine ning püstitamine (paigaldatud veekatel Trioprex N võimsusega 380 kW, maapealne terasest kahekordse seinaga õlimahuti V=25 m3, kalorifeerid Volcano VR2 ja eelisoleeritud terasest soojustorustik Logstor DN80, L=17 m)
Adven Eesti AS Laagri aleviku – biokütuse kaugküttekatlamaja soojustehnilise osa projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Komforts AK3000 võimsusega 3 MW)

2016

Baltic Forest OÜ Paikuse saeveski – puidukuivatite õlikütte konteinerkatlamaja võimsusega 8 MW ja terasest õlimahuti suurusega 50 m3 projekteerimine ja paigaldamine
Tõrvandi aleviku – maagaasi katla N=2,65 MW projekteerimine ja paigaldamine
Luunja aleviku – õlikütte konteinerkatlamaja N=2,5 MW projekteerimine ja paigaldamine
Kärla aleviku, Saaremaa – veekatla Kiviõli-35 leegitoru remonttööd
Ülenurme aleviku – maagaasi katla N=2,65 MW projekteerimine ja paigaldamine
Päri küla, Viljandimaa – veekatla Kiviõli-35 projekteerimis- ja remonttööd
Salme aleviku, Saaremaa – veekatla Kiviõli-35 projekteerimis- ja remonttööd
Kehtna aleviku – korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
Pärnu Väike-Veski 24 – kaugküttevõrgu soojatorustiku ehitustööd (DN65-DN50, L=85 m)
Harku aleviku – biokütuse katlamaja ja kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projektid
Nurme Turvas AS – pelleti konteinerkatlamaja ja tootmishoone õhküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud katel Gilles HPK-RA 153 kW, kalorifeerid)
Tõravere aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsus 720 kW ja biokütuse mahalaadimise süsteem PST 120 m3/h)

2015

AS Laesti Sauga saeveski – biokütuse katlamaja võimsusega 4,5 MW soojustehnilise osa paigaldusprojekt, elektri- ja automaatika installatsioon, hoone teraskonstruktsioonid
Eramu Pärnu linnas – Paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 14,5 kW
Pärnu Raeküla kooli – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Sindi Lanka – reserv- ja tipu aurukatla torustike (aur, kondensaat, gaas) keevitustööd
Insel Woodhouse OÜ saeveski – biokütuse katlamaja võimsusega 1,5 MW soojustehniline paigaldusprojekt
Metsatehnika Service OÜ – õlikütte katlamaja ning tootmishoonete ja kontoriruumide küttesüsteemi ehitamine (paigaldatud katel Unical 225 kW, STV, kalorifeerid, radiaatorid)
Pariisi Erihoolduskeskus – paigaldatud 2 pelleti katla komplekti Gilles HPK-RA koguvõimsusega 250 kW, akupaak V=5 m3, STV 2-süsteemne boiler V=2 m3
Pärsama aleviku – katlamaja veekatla Kiviõli-25 katla projekteerimis- ja remonttööd
Avemet Eesti OÜ – tootmishoone kompleksi soojussõlme ja kütte osa põhiprojekt
Pärnu kesklinna silla – Fortum Eesti kaugküttevõrgu soojatorustiku avarii remonttööd
Rakke aleviku – Staadioni katlamaja Kiviõli-80 katla projekteerimis- ja remonttööd (suitsutorude vahetamine, leegitoru tagumise liite keevitamine)
Türi linna Vabriku – katlamaja õlikütte reservkatla remont- ja paigaldustööde projekteerimine ja ehitamine (vahetatud katla Tubox HV suitsutorud, seadme paigaldus, võimsus 5,82 MW)
Toosikannu Puhkekeskuse – välise soojatrassi torustiku ja õlikütte katlamaja ehitustööd (paigaldatud katel Unical Trioprex 185 kW, soojatrass Uponor Ecoflex DN65-DN25, L=145 m)
Häädemeeste kooli – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Karksi-Nuia Tulekaitseseltsi – hoonekompleksi biokütuse katlamaja ja masinate hoiuruumi kütte osa põhiprojekt
Eramu Raasiku alevikus – paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 14,5 kW
Kehtna aleviku – korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
Alconet Trade OÜ – tootmishoonete biokütuse katlamaja soojusvarustuse osa eelprojekt
Muraste küla – õliküttel olevate korruselamute lokaalkatlamajade soojusvarustuse osa rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine tsentraalsele taastuvenergiaallikale)
Sikahansi talu Kanepi vallas – paigaldatud hakkpuidu katla komplekt Gilles HPK-RA 85 kW
Tõrva linnas Õhnekalda – õlikütte konteinerkatlamaja soojusvarustuse osa rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine taastuvenergiaallikale)

2014

Metsis OÜ – biokütuse katlamaja ja tootmishoone küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1; küttesüsteem – kalorifeerid, radiaatorid)
Sawmill of Sadala OÜ – tootmishoone küttesüsteemi ehitamine (kalorifeerid, õhkkardinad)
Flexoil Kärkna õliterminali – tootmishoone küttesüsteemi ehitamine (kalorifeerid, õhkkardinad)
Sauga alevikus Awre OÜ – paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 35 kW
Kohila aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Komforts AK-3000, võimsus 3 MW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Alu aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Komforts Kapak-1500, võimsus 1,6 MW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Ilmatsalu aleviku – katla Kiviõli-80 projekteerimis- ja remonttööd (suitsutorude vahetamine)
Surju Põhikooli – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Pärnu Raeküla kooli – katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Tõravere aleviku – katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Olgina aleviku – katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Flexoil Kärkna õliterminali – tehnoloogilise torustiku ja õlisoojenduse mahutite ehitus
Stora Enso Eesti Imavere saeveski – 24 MW biokütuse katlamaja väljundsõlme ümberehitus
Estover Piimatööstus OÜ – kütteõli mahutite torustike ja armatuuri paigaldustööd
Rapla Vallavalitsuse – katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Häädemeeste kooli – katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Nõo aleviku – katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Rebruk OÜ Türi – tootmishoone soojustrassi ja soojussõlme ehitamine. Soojatorustiku läbimõõt DN65, pikkus L=120 m, suletud süsteemiga soojussõlm STV-107 kW, küte-88 kW
Kehtna aleviku – korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
Orgita küla – biokütuse katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt
Flexoil Kärkna tootmishoone – kütteõli katlamaja ehitamine (paigaldatud katel Ferroli GN2 N10, võimsus 180 kW)
Aravete Biogaasijaama – võrgupumba ja soojusarvesti paigaldamine

2013

Õisu aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsus 720 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Eramu Viljandimaal – paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 12,5 kW
Uulu aleviku – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsus 720 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Uhtna aleviku – biokütuse konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsusega 720 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Eramu Pärnus – paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 12,5 kW
Voore Põhikooli – biokütuse konteinerkatlamaja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Erastvere Hooldekodu – konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitamine (biokütuse katel 320 kW, kütteõli katel 900 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Abja-Paluoja linna – Järve tn. katlamaja ja Konsumi kaupluse vahelise terasest eelisoleeritud soojustrassi ehitus. Torustiku läbimõõt DN50-DN125 kogupikkusega L=240 m
Kehtna aleviku – korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse – konteinerkatlamaja projekteerimine (üleviimine põlevkiviõli küttelt biokütusele), eelprojekt
Kärla aleviku – katlamaja projekteerimine (üleviimine põlevkiviõli küttelt biokütusele), eelprojekti koostamine
Surju Põhikooli – biokütuse katlamaja projekteerimine (üleviimine põlevkiviõlilt biokütusele). Koostatud katlamaja soojustehnilise osa põhiprojekt.
Võisiku Kodu – biokütuse katlamaja rekonstrueerimine. Koostatud katlamaja soojustehniline projekt ning paigaldatud katel Kiviõli-80 ja pelleti põleti Ariterm BioJet, võimsus 920 kW

2012

Lokuta küla – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Gilles HPK-RA 160, võimsus 150 kW)
Seljametsa küla – biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Gilles HPKI-K 300, võimsus 300 kW)
Boardic Eesti OÜ – biokütuse katlamaja ja tootmishoone küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Gilles HPKI-K 300, võimsus 300 kW; küttesüsteem – kalorifeerid, radiaatorid)
Paikuse aleviku – katlamaja rekonstrueerimine biokütusele. Koostatud soojustehniline paigaldusprojekt ning paigaldatud veekatel Gilles HPKI-R 1200, võimsus 1,2 MW
Eramu Pärnus – paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 15 kW
Antsla Kultuurimaja – soojussõlme rekonstrueerimine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-90 kW, küte 170 kW
Häädemeeste Tervisekeskuse – kütteõli katlamaja rekonstrueerimine (paigaldatud veekatel Unical Trioprex 85 N, võimsus 85 kW ning eelisoleeritud roostevaba terasest korsten)
Kaiu aleviku Keskuse 15 KÜ – kütteõli katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Ferroli GN2 N 11, võimsus 198 kW)
Flexoil Kiviõli tootmishoone – kütteõli konteinerkatlamaja ja küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud katel Unical Trioprex, võimsus 380 kW; küttesüsteem – kalorifeerid, õhkkardin, radiaatorid)
Fortum Eesti AS – Pärnu, Tammsaare puiestee kaugküttetorustiku rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt DN400, pikkus L=55 m
Türi Toimetulekukooli – soojussõlme ehitamine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-145 kW, küte-47 kW, ventilatsioon-51 kW
Halinga OÜ – farmi kütteõli katlamaja ja segamissõlmede projekteerimine (eelprojekt)
Audru Kooli – katlamaja paigaldusprojekti ja veekatla Kiviõli-80 remondiprojekti koostamine ning remondi- ja paigaldustööde teostamine

2011

Uulu aleviku – kaugküttetorustiku rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN50-DN125 kogupikkusega L=860 m
Kohila aleviku – soojustrasside rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN32-DN200 kogupikkusega L=2300 m
Mustla aleviku – katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud biokütusega töötav eelkolle ja veekatel Kiviõli-80, võimsus 900 kW)
Sawmill of Sadala OÜ – pelleti katlamaja ja tootmishoone küttesüsteemi ehitus (paigaldatud veekatel Unica Sensor BIO, võimsus 80 kW; küttesüsteem – kalorifeerid ja radiaatorid)
Türi Maxima X – soojustrassi ehitamine. Paigaldatud terasest eelisoleeritud küttetorustik läbimõõduga DN80, kogupikkusega L=67 m
Viiratsi Lasteaed “Rüblik” – soojussõlme rekonstrueerimine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-50 kW, küte-50 kW, ventilatsioon-25 kW
Print Best OÜ – Viljandis asuva tootmishoone soojussõlme projekteerimine ja ehitamine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-200 kW, küte-419 kW
Muuga Raudteejaama – kütteõli katlamaja ehitamine (paigaldatud veekatel Ferroli GN2 N 07, võimsus 126 kW)
Jalax AS – kütteõli katlamaja rekonstrueerimine (paigaldatud veekatel Unical Trioprex 150 N, võimsus 150 kW)

2010

Paikuse aleviku – soojatrasside rekonstrueerimine I osa. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN50-DN125 kogupikkusega L=540m
Kohila aleviku – Jõe-Raadiku tänavate soojusvõrgu rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN80 L=170 m
Paldiski Logistikapargi – kütteõli konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Högfors-24, võimsus 410 kW)
REY Lihatööstuse – kütteõli konteinerkatlamaja soojustehnilise paigaldusprojekti koostamine
Salme aleviku – kütteõli konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kiviõli-35, võimsus 500 kW)

2009

Sauga aleviku – katlamaja rekonstrueerimine biokütusele (paigaldatud veekatel Witermo, võimsus 6 MW)

2008

Sauga aleviku – lasteaia soojatrassi ehitus. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN100-DN200 kogupikkusega L=720 m
Paldiski linna – katlamaja rekonstrueerimine biokütusele (paigaldatud veekatel Witermo 3V, võimsus 8 MW)

2007

Kekkilä Eesti – biokütuse konteinerkatlamaja ehitamine (paigaldatud veekatel LUK-300, võimsus 300 kW)